Panel

  • Wynik: 0
  • Długość: 0
  • Szybkość: 0

Sterowanie

- góra

- dół

- lewo

- prawo

p - pauza

1 - kamera 1*

2 - kamera 2*

3 - kamera 3*

*oddalanie/przybliżanie kamery kółkiem myszki

Opcje

OFF