Wybierz słownik:

Czas: 0:00

Wynik: 0 / 0

Znalezione słowa

Zasady

  • Po kliknięciu w planszę przeciągaj kursorem w odpowiedniej kolejności po literach aby ułożyć słowo.
  • Litery w układanym słowie muszą ze sobą bezpośrednio sąsiadować.
  • W grze dopuszalne są słowa znajdujące się w słowniku języka polskiego (lista dopuszczalnych słów dostępna na stronie sjp.pl). Jeśli masz wątpliwość co do danego słowa sprawdź je pod adresem sjp.pl
  • Znalezione słowo musi składać się przynajmniej z 3 liter.
  • Podczas składania słowa na planszy, każda z liter może być użyta tylko raz.
  • Punkty w grze liczone są według wzoru:

(Ilość liter w słowie - 2) do kwadratu